Sider

06 mars 2013

En påminnelse....

Det er greit å føle avmakt. Eller slitenhet, apati, frustrasjon, nedstemhet...

Det er en vanlig senskade etter kreftbehandling. Det synes ikke utenpå, derfor oppleves det ofte vanskelig ovenfor pårørende, arbeidsgiver eller omgivelsene generellt. Det ender ofte med at man forklarer seg ihjel samt følelsen av at man på en måte utnytter situasjonen etter kreft...synes synd på seg selv...

Men nei - vit at det er en reell senskade! Det er lov å føle seg utmattet og oppgitt.......

Dette sier Brystkreftforeningen om temaet... :

"Fatigue er kreftrelatert tretthet og er en kronisk tilstand. Fatigue kan oppleves som trøtthet, utmattethet, kraftløshet, energiløshet, døsighet, nedstemthet, konsentrasjonsvansker, utilpasshet, kjedsomhet og mangel på motivasjon. Mange beskriver en overveldende følelse av å være utmattet som varer i kortere eller lengre tid av gangen. Ofte kommer den uten for...anledning og den lindres ikke av hvile og søvn. Selv lystbetonte oppgaver og gjøremål blir vanskelige å gjennomføre fordi man mangler motivasjon og energi. Tanken på dagligdagse, enkle oppgaver kan oppleves stressende og uoverkommelige. Svikt i hukommelsen er vanlig. Noen beskriver følsomhet for lys og lyd og spesielle lukter.

Gode råd til pasienter med fatigue:

- Tilstreb å leve et mest mulig regelmessig liv
- Prøv å planlegge dagen slik at du har tid til å hvile
- Ta heller flere små pauser i løpet av dagen enn få og lange
- Hvil etter at du har gjennomført en anstrengende aktivitet
- Planlegg dagens aktiviteter og gjør først de tingene som er viktigst for deg.
- Sett deg realistiske mål og prøv å glede deg over det du klarer
- Forsøk å få oversikt over hvilke aktiviteter som gjør deg spesielt trøtt/utmattet og begrens disse i den grad det er mulig eller spre dem utover et lengre tidsrom
- Prøv å akseptere at du ikke har energi til å gjøre alt du gjorde før
- Vurder hva som er viktig for deg at du gjør selv og hva du kan overlate til andre
- Regn med å bli trøtt etter at du har gjort en anstrengelse selv om du opplever aktiviteten i seg selv som positiv
"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar